[27a] Ilidža - Sokolovići

                        RADNI DAN       
       I  L  I  DŽ A      S O K O L O V I Ć I  
- 10,24 15,30 21,45   5,45 10,41 15,47 22,00
- 10,58 15,47 22,25   6,00 11,15 16,04 22,40
6,00 11,32 16,04     6,17 11,49 16,21  
6,17 12,06 16,21     6,34 12,23 16,38  
6,34 12,40 16,38     6,51 12,57 16,55  
6,51 13,14 17,12     7,08 13,31 17,29  
7,08 13,31 17,46     7,25 13,48 18,03  
7,25 13,48 18,20     7,42 14,05 18,37  
7,42 14,05 18,54     7,59 14,22 19,11  
7,59 14,22 19,28     8,16 14,39 19,45  
8,16 14,39 20,02     8,33 14,56 20,19  
9,16 14,56 20,36     9,33 15,13 20,53  
9,50 15,13 21,10     10,07 15,30 21,27  
              S U B O T A       
- 10,58 16,04 21,10   5,45 11,15 16,21 21,27
6,00 11,32 16,38 21,45   6,17 11,49 16,55 22,00
6,34 12,06 17,12 22,25   6,51 12,23 17,29 22,40
7,08 12,40 17,46     7,25 12,57 18,03  
7,42 13,14 18,20     7,59 13,31 18,37  
8,16 13,48 18,54     8,33 14,05 19,11  
9,16 14,22 19,28     9,33 14,39 19,45  
9,50 14,56 20,02     10,07 15,13 20,19  
10,24 15,30 20,36     10,41 15,47 20,53  
           N E D J E LJ A       
- 11,00 14,05 17,35   07,40 11,20 14,20 17,50
07,55 11,35 14,35 18,05   08,10 11,50 14,50 18,20
08,25 12,05 15,05 18,35   08,40 12,20 15,20 18,50
08,55 12,35 15,35 19,05   09,10 12,50 15,50 19,20
09,25 13,05 16,05 19,35   09,40 13,20 16,20 19,50
09,55 13,35 16,35 20,10   10,10 13,50 16,50 20,25

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search