[26] Stup - Dobroševići - Ahatovići

                              RADNI DAN       
                 
                     S  T  U  P     DOBROŠEVIĆI- AHATOVIĆI
- 10,00A 14,40A 20,00A   5,35A 10,30A 15,10A 20,30A
5,35A 10,20 15,00A 20,30A   6,00A 10,50 15,30A 21,00A
6,00A 10,40A 15,20 21,00A   6,25A 11,10A 15,50 21,30A
6,20 11,00A 15,40A 21,30A   6,40 11,30A 16,10A 22,00A
6,35A 11,20 16,00A 22,00A   7,00A 11,50 16,30A 22,25A
6,55A 11,40A 16,20 22,30A   7,20A 12,10A 16,50 22,50A
7,10 12,00A 16,40A 23,00A   7,35 12,30A 17,10A 23,20A
7,30A 12,20 17,00A     8,00A 12,50 17,30A  
8,00A 12,40A 17,20     8,30A 13,10A 17,50  
8,20 13,00A 17,30A     8,50 13,30A 18,00A  
8,40A 13,20 18,00A     9,10A 13,50 18,30A  
9,00A 13,40A 18,30A     9,30A 14,10A 19,00A  
9,20 14,00A 19,00A     9,50 14,30A 19,30A  
9,40A 14,20A 19,30A     10,10A 14,50 20,00A  
                     S U B O T A      
5,35A 10,00 14,30A 19,00   6,00A 10,30 15,00A 19,30
6,10 10,30A 15,00 19,30A   6,30 11,00A 15,30 20,00A
6,35A 11,00 15,30A 20,00   7,00A 11,30 16,00A 20,30
7,00 11,30A 16,00 20,30A   7,30 12,00A 16,30 21,00A
7,30A 12,00 16,30A 21,00   8,00A 12,30 17,00A 21,30
8,00 12,30A 17,00 21,30A   8,30 13,00A 17,30 22,00A
8,30A 13,00 17,30A 22,00   9,00A 13,30 18,00A 22,30
9,00 13,30A 18,00 22,30A   9,30 14,00A 18,30 22,50A
9,30A 14,00 18,30A 23,00A   10,00A 14,30 19,00A 23,20A
                  NEDJELJOM I PRAZNIKOM    
6,30A 11,00 14,00 18,30   7,00A 11,30 14,30 19,00
7,30A 11,30A 14,30A 19,30A   8,00A 12,00A 15,00A 20,00A
8,30 12,00 15,00 20,30   9,00 12,30 15,25 21,00
9,30A 12,30A 15,30A 21,20A   10,00A 13,00A 16,00A 21,45A
10,00 13,00 16,30     10,30 13,30 17,00  
10,30A 13,30A 17,30A     11,00A 14,00A 18,00A  
                 
Vožnje sa oznakom "A" obavljaju se do Ahatovića.  
                 
Podvučene vožnje obavljaju se do Gornjih Ahatovića.      

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search