U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 39/14) i Zakonu o izmjenama i dopunama
Zakona o javni nabavkama (,,Službeni glasnik BiH”, br. 59/22) – (u daljem tekstu Zakon), izrađen je Plana nabavki za 2023. godinu po predmetima
javnih nabavki.

Pročitajte puni plan nabavki: OVDJE